Người Bản Lĩnh, profile picture

Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có t…

Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.

Hãy trân trọng những thứ mình đang có!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BA MẸ Remind Me Message Remind RemindMe Me Message Decline Accept Decline NGƯỜI BANINI FB.COM/NGUOIB NẾU BẠN CÒN NHẬN ĐƯỢC CUỘC GỌI TỪ HAI NGƯỜI NÀY, CHẮC HẢN BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *