Người Bản Lĩnh, profile picture

Thương nhân đến khu chợ bán cá cảnh, gặp người bán cá vàng, …

[ad_1]

Thương nhân đến khu chợ bán cá cảnh, gặp người bán cá vàng, đặt mua 500 con cá vàng với giá rẻ. Người bán cá rất vui, ông đã nhiều năm buôn bán cá vàng nhưng chưa bao giờ bán được nhiều đến vậy.

Thương nhân bảo người bán cá gánh thùng cá, rồi cùng mình đi đến vùng thượng nguồn của chiếc kênh đào đi qua thị trấn. Thương nhân nói:

– Ông thả toàn bộ 500 con cá vàng xuống dòng kênh này, tôi sẽ trả đủ tiền không thiếu 1 xu.

Ngày hôm sau, tin đồn lan truyền khắp thị trấn: thật kỳ lạ, ở trong kênh đào có biết bao nhiêu là con cá vàng rất đẹp. Người dân… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM NGUOIBL CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CAO TAY: ÔNG THẢ TOÀN BỘ 500 CON CÁ VÀNG XUỐNG DÒNG KÊNH NÀY, TÃI SẼ TRẢ ĐỦ TIỀN KHԔNG THIẾU MỘT XU."'
[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Popup Plugin Free