Thuật giả kim được hiểu rộng rãi là phương thức thần bí biến cát thành vàng mà m…

?Thuật giả kim được hiểu rộng rãi là phương thức thần bí biến cát thành vàng mà mọi “pháp sư” đã từng dành cả đời để tìm kiếm một thời. Phương thức đó như thế nào, cho đến nay không chắc ai đó đã tìm ra.
Nhưng còn thuật giả kim trong “Sự kết thúc của thời đại giả kim” lại bàn đến một “phép màu” khác: Khả năng biến giấy (tiền giấy) thành vàng (tài sản thực sự).
Phép giả kim này thực hiện được nhờ có hai yếu tố:
Con người sử dụng tiền giấy như một giá trị trung gian để trao đổi hàng hóa.
Hệ thống các ngân hàng, nơi các giao dịch tiền – tiền được hình thành và từ đó xây dựng nên thị trường tài chính.
Nhưng, rủi thay, “phép giả kim tài chính” không chỉ mang đến sự thuận tiện và thịnh vượng mà còn mang đến các cuộc khủng hoảng.
Có thể Chúa đã tạo ra vũ trụ, nhưng chính người trần chúng ta đã tạo nên tiền giấy và những ngân hàng mạo hiểm. Chúng là những thiết chế nhân tạo, là nguồn gốc cho sự sáng tạo, thịnh vượng và phát triển về vật chất, nhưng chúng cũng sinh ra sự tham lam, nạn tham nhũng và khủng hoảng. Chúng ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất con người theo cả hướng tốt và xấu.

Tại sao tiền tệ và ngân hàng, những nhà giả kim của kinh tế thị trường, lại trở thành gót chân Achilles của cơ chế này? Mục đích của cuốn sách “Sự kết thúc của thời đại giả kim” chính là để trả lời câu hỏi ấy. Nó sẽ giải thích tại sao những thất bại kinh tế của nền kinh tế tư bản hiện đại bắt nguồn từ hệ thống tiền tệ và ngân hàng, hậu quả của chúng với nền kinh tế nói chung và cách chúng ta có thể chấm dứt giấc mộng giả kim này.

➡️Link thông tin sách: https://bit.ly/2TyZITB
#Sự_kết_thúc_của_thời_đại_giả_kimNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *