Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KODIASHOP Fb.com/ KodiaVN DẦN DẦN BẠN SẼ HIỂU, VẺ NGOÀI CỦA ĐÀN ÔNG KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ ĐẦU ANH TA CÓ TRI THỨC VÀ Ý CHÍ HAY KHÔNG? MẤY LỜI MẬT NGỌT CỦA ĐÀN ÃNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ ANH TA CÓ NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?'

Tiền bạc của đàn ông nhiều hay ít cũng không quan trọng, quan trọng là anh ta …

Tiền bạc của đàn ông nhiều hay ít cũng không quan trọng, quan trọng là anh ta có trách nhiệm với gia đình hay không?


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *