Tiền bạc dễ kiếm, tri kỉ khó tìm. Chỉ mong có đứa bạn như này

Tiền bạc dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.
Chỉ mong có đứa bạn như này ?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *