Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'NGƯỜI NGƯỜIBẢNLNH FB.COM/NGUOIBL CHO VAY THÌ MẤT BẠN, CHO NỢ THÌ MẤT KHÁCH. ĐÒI THÌ NGẠI, KHÔ”NG ĐỜI THÌ QUÊN. BỞI THẾ CHO NÊN TIỀN BẠC PHẢI SÒNG PHẲNG.'

Tiền bạc là phải rõ ràng, dứt khoát

Tiền bạc là phải rõ ràng, dứt khoát ?

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'NGƯỜI NGƯỜIBẢNLNH FB.COM/NGUOIBL CHO VAY THÌ MẤT BẠN, CHO NỢ THÌ MẤT KHÁCH. ĐÒI THÌ NGẠI, KHÔ”NG ĐỜI THÌ QUÊN. BỞI THẾ CHO NÊN TIỀN BẠC PHẢI SÒNG PHẲNG.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *