Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LINH FB.COM/NGUOIBL "MỘT NGƯỜI BẠN TỐT LÀ NGƯỜI LUԔN ĐÂM TA Ở NGAY TRƯỚC MẶT" -Oscar Wilde-'

Tìm bạn tốt khó lắm, nên có thì phải quí

Tìm bạn tốt khó lắm, nên có thì phải quí ?

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LINH FB.COM/NGUOIBL "MỘT NGƯỜI BẠN TỐT LÀ NGƯỜI LUԔN ĐÂM TA Ở NGAY TRƯỚC MẶT" -Oscar Wilde-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *