Tôi có thằng bạn thân… – Kẹt tiền, gọi cho mấy đứa ai cũng lắc đầu, gọi nó lá…

Tôi có thằng bạn thân…

– Kẹt tiền, gọi cho mấy đứa ai cũng lắc đầu, gọi nó lát sau thấy nó mang tiền qua tận nơi cho mình. Mà đến hôm trả mới biết, tiền đó là tiền ba má nó gửi đóng tiền phòng, vì cho mình mượn mà nó chịu nghe chửi, suýt bị đuổi khỏi phòng trọ.

– Tôi bị người khác đánh, trong đêm hôm đó nó đi tìm người ta đánh lại mà không cần biết mình đúng hay sai.

Tôi đã có thằng bạn thân như thế đấy, còn bạn?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *