Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜI NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIB ĐÀN ԔNG CÓ BA TRÁCH NHIỆM LỚN 1. LÀM CHO BỐ MẸ TỰ HÀO 2. LÀM CHO VỢ MÌNH HẠNH PHÚC 3. LÀM TẤM GƯƠNG SÁNG CHO CON.'

Trách nhiệm Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho …

Trách nhiệm

Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và làm tấm gương sáng cho con.

Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ, động viên chồng xây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình & giáo dục nhân cách cho con cái và cuối cùng là làm cầu nối, gắn kết các…

Khác

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜI NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIB ĐÀN ԔNG CÓ BA TRÁCH NHIỆM LỚN 1. LÀM CHO BỐ MẸ TỰ HÀO 2. LÀM CHO VỢ MÌNH HẠNH PHÚC 3. LÀM TẤM GƯƠNG SÁNG CHO CON.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *