Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước: 1- Nước lạnh: Do người khác …

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

1- Nước lạnh: Do người khác dội mình.
2- Mồ hôi: Do tự mình chảy ra.
3- Nước mắt: Do bị hiểu lầm mà chảy.

Ba nguyên nhân lớn của THẤT BẠI:

1- Sự nóng vội.
2- Không học tập.
3- Tôi biết rồi.

THÀNH CÔNG mãi mãi không có chuyện thuận theo tự nhiên mà có, THÀNH CÔNG đều là do bị ép mà thành. .

Chim không có cánh không thể bay, người không chí khí không thể thành công. .

Để thành công cần hội tụ các yếu tố:

+ Cơ Hội và Thời Điểm.
+ Kiến Thức và Kỹ Năng.
+ Thái Độ và suy nghĩ tích cực.
+ Tậm phật luôn yêu thương mọi người.
+ Có sự lựa chọn đúng đắn.

(Cre: Tony Dzung)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *