Người Bản Lĩnh, profile picture

TRÊN ĐỜI CÓ 10 CÁI “NGU” THƯỜNG GẶP 1. Cho mấy thằng bài bạc mượn tiền. Muốn…

TRÊN ĐỜI CÓ 10 CÁI “NGU” THƯỜNG GẶP

1. Cho mấy thằng bài bạc mượn tiền.
Muốn giúp nó làm lại cuộc đời
Nhưng cuối cùng phải kêu nó bằng ông nội rồi suốt ngày quỳ lạy nó mà cũng chẳng lấy được đồng nào.

2. Bỏ tiền để thuê người quen làm.
Nghĩ rằng sẽ tốt, giá cả phải chăng và dễ kêu khi hư hỏng đặc biệt là tạo việc làm cho họ.
Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Ngậm bồ hòn khen ngọt mà mang ơn hệ suốt đời hoặc là sẽ trách nhau rồi mất đoàn kết.

3. Hùn vốn làm ăn chung chạ.
Nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì.
Nhưng thành công hay thất bại rồi cuối cùng cũng mất đoàn kết hoặc tan rã.

4. Làm thầy dạy thằng dại.
Cứ nghĩ sẽ dạy nó khôn lên
Nhưng Kết quả là nó mang họa về hết cho mình và biến mình… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'IRS CINENAFUND NGƯỜI FB.COM/NGUOIBL TRÊN ĐỜI CÓ 10 CÁI NGU THƯỜNG GẶP Cái ngu thứ 5 là bán đất lấy tiền gửi ngân hàng, nghĩ cho chắc ăn và tiện lợi. Nhưng bán 3000 mét vuông gửi ngân hàng, 3 năm rút ra 300 mét vuông đất cũng không mua nồi.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *