TRÊN ĐỜI NÀY CÓ 3 LOẠI ANH 1- Luôn luôn sống bao bọc chở che cho em, sống chuẩn…

[ad_1]

TRÊN ĐỜI NÀY CÓ 3 LOẠI ANH

1- Luôn luôn sống bao bọc chở che cho em, sống chuẩn mực chỉ có giúp các em và dạy bảo các em lên người chứ ko bao giờ tơ hào, lợi dụng gì của các em, sống đúng nghĩa 1 người anh, có thể nhường cơm xẻ áo cho em mình
– Đấy được coi là những NGƯỜI ANH 👌

2- Là những người sống hơn về tuổi tác tuy không hay lợi dụng các em nhưng khi các em có việc nhờ cậy, họ thường thoái thác rất khéo hoặc chỉ giúp trong phạm vi có thể để ko thiệt hại về kinh tế hay ảnh hưởng gì đến bản thân mình
– Đây được coi là những ÔNG ANH. 😊

3- Là những người hơn các em nhiều tuổi, nhưng sống chỉ dòm ngó vì lợi ích riêng của mình. Nổ thì to hơn Súng nhưng vào việc thì tụt lại ở phía sau. Họ chỉ tham gia giúp anh em khi có lợi nhuận, bố bảo dám nhường cơm xẻ áo cho em, thậm chí đớt cả phần của các em. Sống vì mình, luồn lách và thủ đoạn 🙏. Loại này thì tiếng để đời.
– Loại này được coi là những THẰNG ANH

Có thức đêm mới biết đêm dài, chưa đến cuối đời chưa biết ai vào với ai.

(Sưu tầm)


[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *