Triết lý sống

11 nguyên tắc sống của người thành đạt

Trong cuộc sống chúng ta có người giàu, người nghèo, tại sao họ lại giàu, thành đạt, vậy họ có lối sống hay tiền của để lại, Tony xin giới thiệu 11 nguyên tắc sống của người thành đạt.

6 Cách để sống trọn trong hiện tại

Cuộc sống bộc lộ trong hiện tại. Nhưng chúng ta thường để cho hiện tại trôi qua, để cho thời gian vội vàng trôi qua mà không quan sát và phung phí những giây phút quý giá của cuộc sống khi chúng ta lo lắng về tương lai và nghiền ngẫm về quá khứ.

15 tục nghữ của người Do Thái

Chúng ta đều biết người Do Thái (thời cổ gọi là Hebrew) là dân tộc thành công nhất trên nhiều lĩnh vực trí tuệ, kể cả trên mặt kinh tế, tài chính, thương mại.