– Trình độ học vấn: Tiến sĩ, chuyên ngành NVM, SMR, IEEE. Sau khi tốt nghiệp, Y…


– Trình độ học vấn: Tiến sĩ, chuyên ngành NVM, SMR, IEEE.
Sau khi tốt nghiệp, Yao Ting nhận được nhiều lời mời làm việc từ Western Digital, Huawei, Tencent và Alibaba.

– Lương khởi điểm: 5,2 tỉ VNĐ/năm

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *