Trong ảnh là tờ giấy của một gia đình đi du lịch Đà Nẵng về chuẩn bị đem dán ở c…

Trong ảnh là tờ giấy của một gia đình đi du lịch Đà Nẵng về chuẩn bị đem dán ở cổng và chụp ảnh gửi cho người thân nắm được để biết.
Tại sao Việt Nam có thể chiến thắng đại dịch.
Vì có những người dân như thế này chứ sao?
Bên cạnh những thiếu ý thức, thì có vô vàn người vô cùng ý thức vì cộng đồng ???
Cre: Sưu tầmNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *