Trong công việc hay trong cuộc sống xét lại để duy trì một mối quan hệ lâu dài n…

Trong công việc hay trong cuộc sống xét lại để duy trì một mối quan hệ lâu dài nếu không là “đôi bên cùng có lợi” thì cũng ít nhất đừng để ảnh hưởng tới nhau.

Có như vậy mới bền, đừng “mãi nhờ vả”, “mãi ăn sẵn”, chiếc kẹo được cho chỉ nên ăn cho biết vị, còn muốn có kẹo ăn mãi thì nhất định phải tự kiếm, tự làm mà ăn.

Cuộc đời có người cho mình cái cần câu cá đã là rất biết ơn rồi, đừng mong có người “dâng cá tới tận miệng”.

Nghịch cảnh tạo nên anh hùng, khó khăn tạo nên sự cố gắng, cạnh tranh tạo nên sự phát triển, hãm hại tạo nên sự thông minh, chẳng có anh hùng nào mà đường đời trải đầy hoa hồng…

Vậy nên đừng đổ tội cho nghịch cảnh cũng đừng đổ tội cho người khác. Có chăng là mình chưa đủ bản lĩnh thôi!Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *