Người Bản Lĩnh, profile picture

TRONG MỘT NHIỆM KỲ THỦ TƯỚNG 2016-2021 Ông ấy đã đưa Việt Nam x…

TRONG MỘT NHIỆM KỲ THỦ TƯỚNG 2016-2021
❤️Ông ấy đã đưa Việt Nam xếp hạng 59 Thế Giới thành 39 Hôm nay (Tăng 20 Bậc trong 5 năm)
❤️Bóng đá nam 2016 xếp 130 thế giới và số 4 Asean thành 92 Thế Giới 2021 và số 1 Asean 2020 – soái ngôi vua Đông Nam Á

♥️Biến nợ công Quốc Gia từ 66% GDP mức báo động đỏ thành 53% hôm nay ngưỡng rất an toàn.
♥️Đưa thu nhập đầu người từ 1450 Đô la tăng lên 3400 Đô la. Dự kiến đạt 3700 USD 2021
♥️Biến Việt Nam thành trung tâm sự kiện Thế Giới (Tổ chức thành công Hội nghị Apec 2017 – Cuộc Gặp thượng Đỉnh Kim Trump Hà Nội 2018)
♥️Hơn 3 ngàn nhà báo, tất cả… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÂN NGƯỜ LÍNH FB.COM/NGUOIBL TRONG MỘT NHIỆM KỲ THỦ TƯỚNG 2016-2021. CẢM ƠN BÁC!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *