TRƯỞNG THÀNH LÀ KHI… Yêu 1 người, không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên nha…

TRƯỞNG THÀNH LÀ KHI…

Yêu 1 người, không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên nhau, tối tối phải facetime chuyện trò… Anh thì làm hoặc học, em thì skin care đắp mặt hoặc tám chuyện cùng tụi bạn thân. Đợi anh xong việc, em lại bé nhỏ hiền ngoan nghe anh kể chuyện:
"Hôm nay mệt vl em ạ…"

Yêu 1 người, thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, em lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lí trí. Nhưng để tình cảm có được tương lai, em biết mình nhất thiết phải thực tế và lí trí.

TRƯỞNG THÀNH – không phải là chúng ta BAO NHIÊU TUỔI, mà là khi ta thôi chiều theo cảm xúc của mình và bắt đầu hành động để thay đổi!Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *