TỰ KIỂM SOÁT CẢM XÚC CỦA MÌNH LÀ BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG Nếu không đủ năn…


TỰ KIỂM SOÁT CẢM XÚC CỦA MÌNH LÀ BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

Nếu không đủ năng lực để tự kiểm soát cảm xúc, bạn chỉ có thể trở thành kẻ bị kiểm soát bởi cảm xúc của người khác.

1. Cảm xúc truyền nhiễm như một loại virus

Có câu chuyện kể rằng:

Trong một cuộc chiến, khi hai quân gặp mặt giữa đồng…

Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *