Tù nhân ở Brazil được giảm thời gian ngồi tù là 4 ngày nếu đọc xong một cuốn sác…

Tù nhân ở Brazil được giảm thời gian ngồi tù là 4 ngày nếu đọc xong một cuốn sách. Để kiểm tra kiến thức người ta cho tù nhân làm bài viết tóm tắt những gì đã đọc.

Hàng năm những tên tù nhân khét tiếng nhất được cho phép đọc 12 quyển sách văn học, triết học, khoa học…, tức là được giảm tối đa 48 ngày trong tù mỗi năm.

Tù nhân có tối đa 4 tuần để đọc một quyển sách và viết một bài tiểu luận bình về mỗi tác phẩm mà họ đã đọc.

Bài tiểu luận phải được trình bày đúng theo các quy tắc như: biết cách chia đoạn, không sai lỗi chính tả và viết đúng phong cách học thuật. Một hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm các bài tiểu luận, rồi trình kết quả cho ban quản lý các nhà tù để quyết định có giảm án cho tù nhân hay không.

Luật sư Andre Kehdi, người đứng đầu của một dự án quyên góp sách cho nhà tù, đã nói: “Theo cách này, những phạm nhân khi mãn hạn tù sẽ được khai sáng và có tầm nhìn rộng hơn về thế giới. Họ sẽ trở thành người tốt hơn”.
_________
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ
Shared by: Bảo UyênNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *