Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Từ thiện thì đâu cần ồn ào

Từ thiện thì đâu cần ồn ào ❤


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *