TUỔI TRẺ, ĐỪNG NGỪNG CỐ GẮNG… 1. Khi tài năng của bạn không đủ giữ lấy ước mơ…


TUỔI TRẺ, ĐỪNG NGỪNG CỐ GẮNG…

1. Khi tài năng của bạn không đủ giữ lấy ước mơ của bạn, hãy nâng cấp bản thân.

2. Đừng quên bạn đã từng là một đứa trẻ như thế nào, đừng quên bạn đã từng hy vọng trở thành một người trưởng thành như thế nào.

3. Nếu như bạn cầu xin sự giúp đỡ của thần linh, chứng tỏ…

MoreNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *