Người Bản Lĩnh, profile picture

TUYỆT VỜI: BÁC ĐOÀN NGỌC HẢI ĐƯỢC MIỄN PHÍ ĐỔ XĂNG Ở 600 CỬA HÀNG XĂNG DẦU …

TUYỆT VỜI: BÁC ĐOÀN NGỌC HẢI ĐƯỢC MIỄN PHÍ ĐỔ XĂNG Ở 600 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TOÀN QUỐC!

Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: Hà Nội 8giờ30 phút sáng nay 02-3-2021. Tôi vừa nhận được thông tin từ em Cường và em Sơn của PV OIL VIỆT NAM

Như vậy là “Chiếc xe thồ“ của tôi sẽ được miễn phí tiền xăng trên toàn quốc (600 cửa hàng xăng dầu PV OIL trên toàn quốc). Mỗi năm tôi sẽ đỡ tốn một khoản kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

______________________
Theo: Đoàn Ngọc Hải

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *