TUYỆT VỜI Thiết bị này có mỗi cm2 trên võng mạc bionic chứa đến 460 triệu cảm …


TUYỆT VỜI ❤

Thiết bị này có mỗi cm2 trên võng mạc bionic chứa đến 460 triệu cảm biến nano, trong khi mắt thường chỉ tầm 10 triệu tế bào thụ thể trên mỗi cm2.

Nói cách khác, mắt bionic chứa gấp 46 lần tế bào so với mắt người thường nên hỗ trợ tầm nhìn người sử dụng xa và chính xác hơn. Khi công bố thiết bị này, rất nhiều nhà khoa học khác đã đánh giá rất cao và hy vọng đây sẽ là một đột phá trong ngành y.

Nếu được triển khai thì phát minh hết sức nhân văn này xứng đáng được giải Nobel.


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *