Ứng dụng 1000 bài học danh nhân

Ứng dụng 1000 bài học danh nhân

TINH LỌC VẠN ĐIỀU HAY TỪ CÁC BẬC VĨ NHÂN KIM CỔ

Ứng dụng này chứa đựng những bài học vượt thời gian được kết tinh trong suốt hàng ngàn năm của 1000 vĩ nhân quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Bạn có thể thu được gì từ việc học hỏi những danh nhân vĩ đại?

  1. Học được cách suy nghĩ, cách tư duy vượt trội của các thiên tài, các nhà khoa học, các doanh nhân lỗi lạc
  2. Học được cách làm giàu, tích luỹ tài sản nhờ rèn luyện những đức tính và thói quen đúng đắn
  3. Học được cách vươn lên vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để từ người bình thường trở nên xuất chúng và đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc sống
  4. Học được cách hành động, lập kế hoạch, làm việc chăm chỉ và chuyên tâm thực hiện để đạt được mọi mục tiêu
  5. Học được cách giao tiếp, kết nối, truyền cảm hứng, giành thiện cảm của người khác
  6. Học được lối sống lương thiện, an lành của những bậc vĩ nhân

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Popup Plugin Free