VỀ CHÀO BÁC MÀ MẸ BẢO: "EM MÀY ĐẤY CON…" Nếu không phải người có vai vế lớn t…


VỀ CHÀO BÁC MÀ MẸ BẢO: “EM MÀY ĐẤY CON…”?

Nếu không phải người có vai vế lớn trong họ, trong làng bạn sẽ khó để thấu cảm nỗi khổ tâm của những bạn trẻ dù mới ngoài 20 nhưng đã lên chức ông chức bác.

Không ít những câu chuyện dở khóc dở cười về nỗi khổ của một số bạn trẻ có vai vế lớn trong họ. Trong đó có người phải ngồi cùng các bác, các ông trên mâm cỗ, người lại bị đặt nặng về chuyện gia đình, phải lấy vợ và sinh con trai để nối dõi.

Nguồn: Yan


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *