Người Bản Lĩnh, profile picture

VÌ SAO ĐẠI BÀNG KHÔNG ĐỂ TÂM ĐẾN QUẠ DÙ NHIỀU LẦN BỊ MỔ LÉN SAU LƯNG? Loài ch…

VÌ SAO ĐẠI BÀNG KHÔNG ĐỂ TÂM ĐẾN QUẠ DÙ NHIỀU LẦN BỊ MỔ LÉN SAU LƯNG?

Loài chim duy nhất dám mổ chim Đại Bàng – Đó là Quạ. Con Quạ hạ xuống lưng đại bàng và mổ vào phần cổ nó.

Tuy nhiên, điều làm bạn ngạc nhiên đó là Đại Bàng sẽ không hất quạ ra, không đấu tranh với Quạ, không tốn sức lực và thời gian với nó. Thay vào đó, chim Đại Bàng chỉ dang rộng cánh và bay cao vút lên trời. Và càng bay cao, sẽ càng ít không khí đối với con Quạ, khi đó con Quạ sẽ rơi xuống.

Cũng giống như, khi bạn hướng tới mục tiêu của mình, bạn không có thời gian tranh cãi hay chứng minh điều gì cho ai. Hãy cứ tiến lên phía trước, mọi điều khác sẽ dần tự buông rời.

(sưu tầm)

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI NGƯỜIBÂNLÍNH BÂN FB.COM/NGUOIBL NGUOIBL LOÀI CHIM DUY NHẤT DÁM MỔ ĐẠI BÀNG CHÍNH LÀ QUẠ VÀ CÁCH XỬ LÝ CỦA ĐẠI BÀNG KHIẾN CHÚNG TA PHẢI SUY NGẪM'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *