Có thể là hình ảnh về văn bản

VÌ SAO KẺ THÔNG MINH LÚC NÀO TRÔNG CŨNG CÓ VẺ KHÓ HOÀ HỢP? Người ta hay bảo "kẻ…

VÌ SAO KẺ THÔNG MINH LÚC NÀO TRÔNG CŨNG CÓ VẺ KHÓ HOÀ HỢP?

Người ta hay bảo “kẻ thông minh lúc nào trông cũng có vẻ khó hòa hợp”, bạn có nghĩ thế không?

Lỗ Tấn từng nói: “Mãnh thú luôn đi một mình, chỉ dê với cừu mới hay đi theo đàn.”

1. Người khó hòa hợp chưa chắc đã có bản lĩnh, nhưng người có bản…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *