Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN FB.COM/NGI SỰ LƯƠNG THIỆN VÀ CHÂN THÀNH LÀ 2 THỨ KHÔNG THỂ GIẢ VỜ LÀ RA ĐƯỢC?'

VÌ SAO SỰ LƯƠNG THIỆN VÀ CHÂN THÀNH LÀ 2 THỨ KHÔNG THỂ GIẢ VỜ LÀ RA ĐƯỢC? Câu c…

VÌ SAO SỰ LƯƠNG THIỆN VÀ CHÂN THÀNH LÀ 2 THỨ KHÔNG THỂ GIẢ VỜ LÀ RA ĐƯỢC?

Câu chuyện thứ nhất: Chân thành là vô giá

Ở nước Mỹ, có ông chủ A của một doanh nghiệp nhỏ luôn muốn được hợp tác làm ăn với ông chủ B của một doanh nghiệp lớn, nhưng đã thất bại không biết bao nhiêu lần.

Lần này, ông chủ A…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN FB.COM/NGI SỰ LƯƠNG THIỆN VÀ CHÂN THÀNH LÀ 2 THỨ KHÔNG THỂ GIẢ VỜ LÀ RA ĐƯỢC?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *