Người Bản Lĩnh, profile picture

Vị trị thứ nhất: Miệng 1. Không bóc mẽ thiếu sót của người khác Mỗi người đề…

Vị trị thứ nhất: Miệng

1. Không bóc mẽ thiếu sót của người khác

Mỗi người đều có sở đoản, đều có khuyết điểm. Con người sống trên đời, đều cần có chút thể diện, vì thế, chúng ta không nên bóc mẽ khuyết điểm của một ai đó trước mặt người khác.

Khi bạn không nghĩ cho người khác, người khác hẳn sẽ có lúc khiến cho bạn phải khó xử. Thay vì làm những việc đó, chi bằng hãy nói những lời hay ý đẹp, như thế đường đời mới càng đi càng rộng!

2. Không khoác lác bốc phét

Rất nhiều người hễ cứ rảnh là thích ngồi “chém gió”, khoác lác, như kiểu không nói khoa trương lên thì không thể hiện được bản lĩnh của bản thân vậy.

Tuy nhiên khi người khác nhìn thấu họ, họ có thể sẽ phải trả giá. Khoác lác bốc phép… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL 3 VỊ TRÍ PHONG THỦY RẤT TỐT TRÊN CƠ THỂ, NẾU BIẾT CÁCH KHAI THÁC SẼ PHÁT TÀI'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *