Vì vậy, trước khi rơi nước mắt vì ai, hãy yêu thương chính bản thân mình hơn bạn…


Vì vậy, trước khi rơi nước mắt vì ai, hãy yêu thương chính bản thân mình hơn bạn nhé

____

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *