VIỆC TỬ TẾ Xe cứu thương của chú ĐOÀN NGỌC HẢI đã xuất hiện tại vùng lũ Quảng T…


VIỆC TỬ TẾ

Xe cứu thương của chú ĐOÀN NGỌC HẢI đã xuất hiện tại vùng lũ Quảng Trị, nhưng lần này trên xe không phải là bệnh nhân mà là 4 nghìn hộp sữa đặc và 8 trăm lon cá hộp dành cho đồng bào đang gặp hoạn nạn ở đây.

Thật trân quý và ấm áp tình người!

______
Nguồn: Năng Đoạn Kim Cương

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *