Người Bản Lĩnh, profile picture

VIẾT CHO ĐÀN ÔNG CHƯA GIÀU Tôi sẽ làm cho bạn một bài toán chi tiêu mà hầu hế…

[ad_1]

VIẾT CHO ĐÀN ÔNG CHƯA GIÀU

Tôi sẽ làm cho bạn một bài toán chi tiêu mà hầu hết đàn ông đều phải trải qua mỗi ngày:
1: Ăn sáng (cà phê, thuốc lá): 30k / ngày 30 ngày = 900k
2: Ăn trưa+ tối: 50k/ ngày 30 ngày =1500k
3: Xăng xe 50/ tuần 4 tuần = 200k
4: Điện thoại 50k/tuần 4 tuần = 200k
5: Điện + nước + net + cáp + ga + vệ sinh…= gói gọn 400k
6: Tiệc tùng ma chay cưới hỏi + chi phí phát sinh (kem đánh răng, xà phòng, dầu gội …) nhẹ nhàng 1000k
=> Tổng trung bình 4200k

– Chưa kể những tháng có đám đi toi 1t đến 2t là chuyện bình thường
– Chưa kể thuốc men lúc ốm đau bệnh tật
– Chưa kể đổi mùa phải sắm cái nọ cái kia vào người …
Suy ra đàn ông phải kiếm ra ít nhất tầm 5t mới tạm gọi là có cuộc… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản
[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *