Người Bản Lĩnh, profile picture

VIẾT CHO ĐÀN ÔNG CHƯA GIÀU Tôi sẽ làm cho bạn một bài toán chi tiêu mà hầu hế…

VIẾT CHO ĐÀN ÔNG CHƯA GIÀU

Tôi sẽ làm cho bạn một bài toán chi tiêu mà hầu hết đàn ông đều phải trải qua mỗi ngày:
1: Ăn sáng (cà phê, thuốc lá): 30k / ngày 30 ngày = 900k
2: Ăn trưa+ tối: 50k/ ngày 30 ngày =1500k
3: Xăng xe 50/ tuần 4 tuần = 200k
4: Điện thoại 50k/tuần 4 tuần = 200k
5: Điện + nước + net + cáp + ga + vệ sinh…= gói gọn 400k
6: Tiệc tùng ma chay cưới hỏi + chi phí phát sinh (kem đánh răng, xà phòng, dầu gội …) nhẹ nhàng 1000k
=> Tổng trung bình 4200k

– Chưa kể những tháng có đám đi toi 1t đến 2t là chuyện bình thường
– Chưa kể thuốc men lúc ốm đau bệnh tật
– Chưa kể đổi mùa phải sắm cái nọ cái kia vào người …
Suy ra đàn ông phải kiếm ra ít nhất tầm 5t mới tạm gọi là có cuộc… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *