Người Bản Lĩnh, profile picture

Vụ ATS kiện VPBank: Những câu hỏi phía sau việc “bán tháo” lô đất trị giá hàng nghìn tỷ đồng – Doanh nghiệp Việt Nam

?Mặc dù đã có văn bản của Công ty ATS yêu cầu ngăn chặn, dừng không thực hiện việc đăng ký sang tên và đang trong quá trình khiếu kiện nhưng VPBank vẫn bằng mọi cách thực hiện thương vụ chuyển nhượng lô đất giá trị hàng nghìn tỷ đồng để lại đằng sau nhiều câu hỏi..

Người Bản Lĩnh, profile picture

Vụ ATS kiện VPBank: Những câu hỏi phía sau việc “bán tháo” lô đất trị giá hàng nghìn tỷ đồng – Doanh nghiệp Việt Nam


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *