Người Bản Lĩnh, profile picture

Vụ ATS kiện VPBank: Vì sao đã “thuận tình” giao tài sản để cấn nợ rồi không thực hiện? – Doanh nghiệp Việt Nam

Mặc dù TAND Ba Đình đã có quyết định công nhận thỏa thuận việc ATS chuyển tài sản để cấn trợ nợ cho VPBank nhưng ngay sau đó lại khiếu kiện, đề nghị được thực hiện thủ tục phát mại tài sản để trả nợ. Vì sao lại như vậy?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Vụ ATS kiện VPBank: Vì sao đã “thuận tình” giao tài sản để cấn nợ rồi không thực hiện? – Doanh nghiệp Việt Nam


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *