VUA LÌ ĐÒN PHIMMOI TIẾP TỤC COMEBACK DƯỚI NGHỆ DANH MỚI? Chặn 9 lần không hết, …


VUA LÌ ĐÒN PHIMMOI TIẾP TỤC COMEBACK DƯỚI NGHỆ DANH MỚI?

Chặn 9 lần không hết, phimmoi vừa quay trở lại với cái tên miền mới.
Địa chỉ website mới nhất của phimmoi là phimmoiplus hiện tại đã đổi tên miền sang phimchill và giao diện cũng đã thay đổi khác so với giao diện cũ của phimmoi.

Phimmoi nổi tiếng với những màn “ve sầu thoát xác” khi năm lần bảy lượt biến mất rồi lại xuất hiện với các tên miền như phimmoiz, phimmoizz, phimmoizzz…

____________
Nguồn: Vietnambiz


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *