Hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét, văn bản cho biết 'HD MUA LU LICH SU MIEN TRUNG 09 go'

"XIN LỖI QUÝ VỊ…!" BTV Tuấn Dương không kìm được nước mắt trên sóng truyền hì…

“XIN LỖI QUÝ VỊ…!”
BTV Tuấn Dương không kìm được nước mắt trên sóng truyền hình khi nhìn lại những hình ảnh đau thương vì mưa lũ của đồng bào mình ?
Con người nghiêm nghị và bản lĩnh như anh cũng phải mất 1 lúc mới có thể bình tĩnh trở lại ?

Hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét, văn bản cho biết 'HD MUA LU LICH SU MIEN TRUNG 09 go'Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vét, văn bản cho biết 'HD MUA LU LICH SU TTEN TRUNG 09 VIV go" go'Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết 'HD MUA LÚ LICH SU MIEN EN T'RUNG VIVgo'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *