Người Bản Lĩnh, profile picture

Xung quanh kháng nghị phúc thẩm vụ ATS kiện VPBank bán tài sản cầm cố trái luật: “Đừng để pháp luật bị lợi dụng trở thành công cụ chiếm đoạt tài sản” – Doanh nghiệp Việt Nam

Với quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm liên quan đến việc cố tình biến động, sang tên tài sản tại Đà Nẵng để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn nhưng giá trị đối trừ nghĩa vụ lại nhỏ, cố tình không thực hiện thông qua cơ quan thi hành án dân sự để phát mại tài sản, gây thiệt hại cho công ty ATS hơn 2600 tỷ đồng.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Xung quanh kháng nghị phúc thẩm vụ ATS kiện VPBank bán tài sản cầm cố trái luật: “Đừng để pháp luật bị lợi dụng trở thành công cụ chiếm đoạt tài sản” – Doanh nghiệp Việt Nam


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *