Yêu là chuyện hai người, nhưng kết hôn là chuyện gia đình, muốn cưới, phải xem gia cảnh nhà người ta trước

Yêu là chuyện hai người, nhưng kết hôn là chuyện gia đình, muốn cưới, phải xem gia cảnh nhà người ta trước

Thích thì cứ yêu, nhưng tới khi kết hôn tình yêu chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải trông gia cảnh nhà người ta thế nào, tốt thì cưới, không thì thôi!

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khi đàn ông 27, họ biết trân trọng những gì mình có hơn…

Khi cuộc sống gia đình khó khăn, hãy nghĩ tới 13 điều này

40 điều tôi ước có thể biết sớm hơn khi còn trẻ