Youtube ra đời . . . đĩa DVD m.ất tích. Bluetooth ra đời . . . Hồng ngoại m.ất …


Youtube ra đời . . . đĩa DVD m.ất tích.

Bluetooth ra đời . . . Hồng ngoại m.ất tích.

CD ra đời . . . Băng cassette m.ất tích.

Uber ra đời. . . Taxi truyền thống ít đi.

E-mail ra đời . . . Bưu điện giảm đi.

SMS ra đời . . . Viết thư tay ít.

Máy tính ra đời . . . Máy đánh chữ m.ất tích.

Internet ra đời . . . Thư viện ít khách.

Google ra đời . . . Từ điển ít dùng.

Wikipedia ra đời . . . Bách khoa toàn thư ít dùng.

Thương mại điện tử ra đời . . . cửa hàng giảm.

Robot ra đời . . . Công nhân thất nghiệp.

In 3D ra đời . . . sản xuất truyền thống giảm dần.

Facebook ra đời . . . Yahoo l.ìa đ.ời.

Thanh toán qua mạng ra đời . . . Tiền mặt ít đi.

Hôm nay có thể bạn đang đứng trên đỉnh vinh quang nhưng ngày mai thì chưa chắc!

Để tồn tại chúng ta phải tiếp thu học hỏi và đón nhận cái mới liên tục, phải chấp nhận thay đổi để thành công. Nếu không thì chỉ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi.


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *